Термін “консалтинг” означає здійснення управлінського консультування будь-якого масштабу. Консалтинг, або управлінське консультування, може стосуватися як локальних суто економічних питань (фінансовий аналіз, бухгалтерія, аудит, оподаткування), так і глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес).

В широкому сенсі цього слова консалтинг – це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і використання науково – технічних і організаційно – економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта.

Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому та збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.

Що отримують наші клієнти:

• Ефективну ІТ-інфраструктуру

• Централізовану систему управління і моніторинг ІТ

• Відповідність ІТ вимог нормативній базі, національних та міжнародних стандартів

• Схему забезпечення бізнесу ІТ-послугами і діючий план розвитку ІТ організації

• Оцінку поточного стану ІТ-інфраструктури, процесів управління та персоналу в ІТ

• Забезпечення неперервності бізнесу і підвищення захищеності інформації та компанії

• Обгрунтування витрат на ІТ та оптимізації процесів управління ІТ

• Кваліфіковану консультаційну допомогу по всій території України

• Необхідна експлуатаційна і технічна документація

• ІТ Коучинг – тренування персоналу для виконання конкретних завдань і проектів

• Інтеграція рішень

• ІТ-підтримка

• Міграція і консолідація серверів і ресурсів

• Інцидент-менеджмент – аналіз вторгнень і компроментаціонних ситуацій, підготовка до судового розгляду

• Консолідація ідентифікації і аутентифікації в багатоопераційної середовищі

• Проектування розгортання віддалених офісів і зв’язок з центральним офісом

• Проектування та документування нова і готові мережі

• Розробка та реалізація політик безпеки під різні операційні середовища масштабу підприємства

• Віртуалізація та консолідація ресурсів / UML, XEN, кореневих etc./